fbpx
Spletna zakonodaja

Ali ste že skladni z GDPR?

gdpr zakon revija internet

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (objavljeno v Uradnem listu 119, 4. 5. 2016, str. 1–88, v nadaljevanju GDPR) je v veljavo stopila 25. maja lani, objavljena pa je bila že celi dve leti prej.

A kljub temu mnoga podjetja, društva, javni zavodi in drugi subjekti še vedno nimajo urejenega področja varstva osebnih podatkov, skladno z GDPR. Pravno gledano in z informacijsko-tehnološkega (IT) vidika GDPR od subjektov zahteva sledenje strožjim zahtevam in določilom nove ureditve. Zakaj pa je do nje sploh prišlo? In kaj narekuje posameznim pravnim subjektom novega?

Kaj in zakaj GDPR sploh je?

Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov je temeljna pravica, ki jo je kot tako potrebno ustrezno varovati. Predhodni evropski pravni akti so to področje od leta 1995 do 2016 oz. 2018 urejali brez bistvenih sprememb. Ob tem pa je razvoj tehnologije, načina poslovanja in delovanja družbe tekel dalje. V 23 letih razvoja smo se kot posamezniki in kot pravni subjekti odprli novih možnostim, zmogljivostim in področjem uporabe tehnologije, ob tem pa sebe in svoje pravice izpostavili novim tveganjem. Tudi tveganjem s področja varstva osebnih podatkov.

Več v prvi številki revije INTERNET!

Naročite si jo lahko TUKAJ!

avtorMiha Dvojmoč
Varnost na internetu
Miha je doktoriral je na področju interpersonalnih kompetenc zasebnega varnostnega osebja ter pravne ureditve zasebno varnostnega področja v Sloveniji. Je diplomirani varstvoslovec, na Fakulteti za državne in evropske študije pa je magistriral s področja zasebne varnosti.