fbpx
BODITE VIDNI V GOOGLUSpletno oglaševanje

Oglaševanje na spletu je zgolj strošek

spletno olasevanje revija internet

To je prepričanje prenekaterega posameznika, podjetnika, marketingarja …

Pogosto slišim »Google je predrag« ali mi kdo omeni, kako se mu zdi, da mu Facebook zgolj jemlje denar, rezultatov pa ni …

Drži, vsaka investicija je lahko zgolj strošek, če nanjo ne gledamo kot na investicijo, ki nam lahko prinese dodatni zaslužek, nove stranke, boljšo dolgoročno prepoznavnost itd.

Splet ponuja različne možnosti za oglaševanje in vsekakor zagotavlja fleksibilnost, saj je podjetje veliko manj omejeno kot pri ostalih, bolj tradicionalnih načinih. Predvsem pa spletno oglaševanje zagotavlja bolj natančno usmeritev na želen segment trga in tako že vnaprej upošteva odziv ciljnega občinstva.

Treba se je zavedati, da vsak spletni oglaševalski kanal res ni najbolj primeren za vsako podjetje in za vsako dejavnost. Vendar pa ne smemo posploševati, saj to še ne pomeni, da so neprimerni prav vsi kanali in vse platforme. Lahko se celo zgodi, da so za naše podjetje koristni različni kanali, čeprav ne v enaki meri in ne na enak način. Te kanale moramo znati učinkovito povezati, da se med seboj dopolnjujejo in delujejo sinergično.

Da bi kar najbolje razumeli, zakaj je posamezni kanal lahko bolj ali manj primeren za nas, si je treba odgovoriti na nekatera vprašanja in podrobno poznati določene komponente. Za začetek je treba poiskati odgovor na vprašanje:

Kdo je naš idealni kupec? (tako imenovane marketinške persone)

Za čim boljši odgovor na to vprašanje nam je v pomoč skrbno oblikovana identiteta znamke ali podjetja. Tako veliko lažje določimo tudi različne ciljne skupine, ki jih želimo doseči, ter prepoznamo nakupno in odločitveno pot naših kupcev, skupaj s potencialnimi stičnimi točkam vzdolž te poti.

Ob izbiri komunikacijskih kanalov je treba opredeliti tudi ciljno komunikacijo in temu primerno oblikovati sporočila, ki bodo dosegla želeno publiko kot tudi spodbudila želene akcije.

Dodobra moramo spoznati naše uporabnike, kako le-ti dojemajo informacije in kako vzpodbuditi proaktivno interakcijo z njimi. Na tak način lahko postavimo temelje za gradnjo digitalne odličnosti.

Danes večina podjetij, ki uspešno nastopajo na spletu, deluje po principu “Cross-channel” pristopa. Ta pristop lahko najbolj razumljivo opišem kot prisotnost in prehajanje med različnimi kanali.

Oglaševanje je osrednja dejavnost tržnega komuniciranja in služi predvsem prenosu sporočil, ki prepričujejo ciljno občinstvo. Poleg tega, da prepričuje, tudi povečuje povpraševanje, (so)oblikuje podobo tržne znamke, podjetja ali storitve in ustvarja prepoznavnost na trgu.

Ključnega pomena je, da že na začetku vemo komu je namenjeno naše sporočilo in po katerih kanalih ga bomo prenesli do našega ciljnega občinstva.

Za lažjo odločitev pri izbiri komunikacijskih kanalov je dobro poznati značilnosti, tako prednosti kot slabosti, obstoječih kanalov.

Zato na kratko poglejmo glavne svojevrstne značilnosti oziroma specifike posameznih kanalov. Tokrat bomo bolj podrobno obravnavali zgolj največje in najbolj razširjene platforme, ki trenutno najbolj krojijo svet spletnega oglaševanja.

Več o spletnem oglaševanju v zadnji številki revije Internet.

avtorDamjan Blagojevič
SPLETNO OGLAŠEVANJE
Damjan je svetovalec za digitalni marketing in specialist za doseganje konverzij, s prodajnim ozadjem, ki vedno gleda na podjetja s 360° pregledom nad poslovnimi potrebami. Damjan ni tipični specialist za digitalni marketing . Zanimajo ga vsi aspekti poslovanja podjetij, in kako lahko, s svojimi ekspertizami, pomaga do konkretnih poslovnih ciljev ter rasti podjetij in znamk.