fbpx
Psihologija in mindset

Računalniške igre – prazna zabava ali priložnost?

»Igranje iger lahko izboljša svet,«

je dejala Jane McGonigal, razvijalka iger in avtorica, ki raziskuje, kako so igre povezane z doživljanjem sveta okoli nas in kako jih lahko uporabimo za premagovanje lastnih težav ter težav, ki se pojavljajo v resničnem svetu.

V zadnjih desetletjih smo priča velikemu porastu igranja računalniških iger, ki po vsem svetu že močno presega milijonske številke. Vendar pa so v očeh mnogih raziskovalcev, medijev in širše javnosti pogosto proučevane skozi prizmo negativnih stališč – povezujejo jih z agresivnim vedenjem, zasvojenostjo, nedružabnostjo, socialno nekompetentnostjo.

O tem ali in v kolikšni meri te predpostavke držijo, bomo razpravljali kdaj drugič, saj je namen pričujočega prispevka osvetliti pozitivni pol igranja računalniški iger: njihov potencial za razvoj, učenje in treniranje sposobnosti.

Učenje in reševanje problemov

Računalniške igre so okolje, ki temelji na reševanju problemov, saj je igra sama po sebi problem. Razvijalci so se zelo trudili ustvariti ”dobre” igre, take, ki ne bi imele vseh (morebitnih) negativnih elementov (npr. nasilja), hkrati pa bi ohranile motivacijsko komponento, zmožnost učenja in spreminjanja vedenja. Pri teh igrah (npr. edugames) razvijalci skrbno načrtujejo in ustvarjajo okolje, ki spodbuja učenje. Ključni elementi takega okolja so: takojšnja povratna informacija, jasni cilji in izzivi, usklajeni z igralčevo ravnjo spretnosti, jedrna zgodba igre, pravičnost, notranja konsistentnost, … A vse te elemente imajo tudi druge računalniške igre, ki niso bile skrbno načrtovane, da igralce trenirajo in učijo določene spretnosti, igre, katerih primarni namen je zabava in ki uspejo ohranjati igralčevo pozornost, ga prijetno frustrirajo, so prežete z domišljijo in zanosom.

Osrednja značilnost vseh žanrov je reševanje bolj ali manj kompleksnih problemov, pri čemer imamo le redko natančna navodila, kako jih rešiti. S tem spodbujajo reševanje ti. odprtih problemov: izluščiti moramo vzorce in lastnosti okolja, pridobiti informacije o tem, kako rešiti neko nalogo, se osredotočiti le na nekatere vidike igre in nepomembne informacije potlačiti, pozornost deliti med različne vidike – od ohranjanja življenja do reševanja ugank.

Hitro se moramo odločati, manipulirati s predmeti, avatarjem, vzorci ter ustvarjalno pristopati k izzivom igre. Včasih moramo sodelovati s celim številom drugih igralcev, da dosežemo skupni cilj, snovati strategijo, kako bomo premagali nasprotno ekipo, taktizirati in iskati rešitve. Zakaj torej ne bi igre, namenjene ‘le’ zabavi, prav tako učile, razvijale, spodbujale?

V zadnjem času narašča število raziskav, ki preverjajo točno to: ali lahko tudi igranje takih računalniških iger, namenjenih zabavi, izboljša sposobnosti igralca, npr. zaznavne sposobnosti, zmožnost delitve pozornosti in selektivne pozornosti, izboljšanje spomina, prostorskih sposobnosti, kot so orientacija v prostoru, rotacija in manipulacija predmetov v prostoru, vizualizacija predmetov (npr. sestavljanje kocke iz mreže), reševanje več nalog hkrati, preklapljanje med nalogami ipd.

… več pa boste lahko prebrali v prvi številki revije Internet.

avtorNastja Strnad
Računalniške igre
Nastja je magistrica in učiteljica psihologije. Kljub mnogim interesom, se je v zadnjem času usmerjala predvsem na področja kadrovanja in komunikacije. Zanimajo jo digitalne tehnologije, animacije in računalniške igre, s katerimi si poleg domačih živali, vrtnarjenja in branja knjig krajša čas.

Dodaj odgovor